Aşgabat şäherinde hukuk meseleleri boýunça raýatlaryň jemgyýetçilik kabul edişligi geçirilýär

4-nji we 18-nji dekabrdaTürkmenistanyň Adalat ministrliginiň, Baş prokuraturasynyň, Ýokary kazyýetiniň işgärleriniň we Aşgabat şäher adwokatlar kollegiýasynyň agzasynyň gatnaşmagynda hukuk meseleleri boýunça raýatlaryň jemgyýetçilik kabul edişligi geçirilýär. Kabul edişlik Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 150-nji jaýynda — Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň binasynda sagat 9:00-dan 12: 00-a çenli geçirilýär. Habarlaşmak üçin telefon belgiler: 39-19-20 39-19-21

Read also
2022