“Türkmenistan” döwlet täjirçilik banky “Bagtyýar lukman” atly täze goýumyny hödürleýär

Türkmenistanyň “Türkmenistan” döwlet täjirçilik banky sizi her ýylyň 10-njy oktýabrynda bellenilýän Türkmenistanyň saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni bilen gutlaýar hem-de siz üçin ýörite açylan “Bagtyýar lukman” goýumynda öz süýşürintgileriňizi ýerleşdirmäge çagyrýar.

“Bagtyýar lukman” goýumy 1 ýyllyk möhlete açylýar we ýyllyk 11% derejesinde girdejiligi hödürleýär. “Bagtyýar lukman” goýumyna öz süýşürintgileriňizi ýerleşdirip, siz olaryň girdejili we goragly

Habarlaşmak üçin telefon belgisi: +993 12 44-03-04

Şahamçalaryň salgylary we telefon belgileri bankyň www.tnbk.tm resmi internet sahypasynda görkezilendir.

Read also
2022