“Dana” bilim merkeziniň täze şahamçasy ýakyn wagtda öz işine başlar

Gökdepe şäherinde dana bilim merkeziniň täze şahamçasy ýakyn wagtda öz işine başlar.
Dana bilim merkeziniň täze binasynyň otaglarynda bilim almak üçin ähli şertler döredilen.
Bilim merkeziniň Gökdepe şahamçasy üçin okuwa ýazylyşyklar dowam edýär.
Habarlaşmak üçin:
+99362377773
+99361905599
Salgy: Gökdepe şäheri,Berkararlyk köçesiniň 1-nji jaýy (Täze medeniýet köşgüniň arka tarapy)

Автор:
“Dana” bilim merkezi
Читайте также
ОТПРАВИТЬ НАМ НОВОСТИ
ОТПРАВИТЬ