Balkan welaýatynyň Balkanabat şäherinde hukuk meseleleri boýunça raýatlaryň jemgyýetçilik kabul edişligi geçirilýär

2021-nji ýylyň 9-njy, 23-nji dekabrynda Balkan welaýat adalat bölüminiň, Balkan welaýat prokuraturasynyň, Balkan welaýat kazyýetiniň işgärleriniň we Balkan welaýat adwokatlar kollegiýasynyň agzasynyň gatnaşmagynda hukuk meseleleri boýunça raýatlaryň jemgyýetçilik kabul edişligi geçirilýär.

Kabul edişlik Balkanabat şäheriniň 144-nji ýaşaýyş jaý toplumynyň 13-nji jaýynda — Balkan welaýat adalat bölüminiň binasynda sagat 10:00-dan 12:00-a çenli geçirilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:
6-05-13
6-05-14

Читайте также
ОТПРАВИТЬ НАМ НОВОСТИ
ОТПРАВИТЬ