TSTB gozgalmaýan emläkleri satuwa çykarýar

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi şu aşakdaky gozgalmaýan emläkleri satuwa çykarýar:

— Balkan welaýatynyň Magtymguly etrabynyň D. Azady köçesiniň 12-nji jaýynyň salgysynda ýerleşýän Magtymguly etrap senagat kombinatynyň 927,57 inedördül metr meýdanly ýaşaýyş däl jaýlary;
— Balkan welaýatynyň Magtymguly etrabynyň Durdy şahyr köçesiniň 13-nji jaýynyň salgysynda ýerleşýän Magtymguly etrap senagat kombinatynyň 1528,74 inedördül metr meýdanly ýaşaýyş däl jaýlary;
— Balkan welaýatynyň Serdar şäherinde ýerleşýän Serdar şäherindäki halkyň sarp edýän harytlaryny öndürýän fabriginiň 2776,42 inedördül metr meýdanly ýaşaýyş däl jaýlary.

Habarlaşmak üçin telefonlar: (+99312) 21-23-89, 21-24-03.

Читайте также
ОТПРАВИТЬ НАМ НОВОСТИ
ОТПРАВИТЬ