“Birleşme eksport” marketing we ulag hyzmatlaryny hödürleýär

Türkmenistanyň Senagatçylarwe telekeçiler birleşmesiniň “Birleşme eksport” kärhanasy:

- ýurdumyzyň telekeçileriniň öndüren önümlerini halkara bazarlara çykarmaga ýardam etmek maksady bilen, eksport boýunça marketing we hukuk maslahatlaryny berýändigini;
- ýurdumyzda ulag işi bilen meşgullanýan kärhanalara we telekeçilere goldaw berýändigini, şeýle-de ulag hyzmatlaryny amala aşyrýandygyny habar berýär.

Habarlaşmak üçin telefonlar: (+99312) 34-47-26, (+99363) 60-53-35.
Elektron salgysy: birleshme.export@gmail.com

Читайте также
ОТПРАВИТЬ НАМ НОВОСТИ
ОТПРАВИТЬ