Lebap welaýatynda raýatlaryň jemgyýetçilik kabul edişligi geçirilýär

2022-nji ýylyň 16-njy we 30-njy noýabrynda welaýat adalat bölüminiň we adalat edaralarynyň ulgamyna girýän beýleki gulluklaryň, prokuratura, kazyýet edaralarynyň jogapkär işgärleriniň hem-de adwokatlar kollegiýasynyň agzasynyň gatnaşmaklarynda hukuk meseleleri boýunça raýatlaryň jemgyýetçilik kabul edişligi geçirilýär.

Kabul edişlik Türkmenabat şäheriniň A.Nyýazow köçesi niň 8-nji jaýynda — welaýat adalat bölüminiň binasynda sagat 17.00-da başlanýar.

Telefon belgisi: +993 (422) 3-30-40

Читайте также
ОТПРАВИТЬ НАМ НОВОСТИ
ОТПРАВИТЬ
2022