Mary welaýatynda raýatlaryň jemgyýetçilik kabul edişligi geçirilýär

Welaýat adalat bölümi 2023-nji ýylyň 13-nji we 20-nji ýanwarynda welaýat adalat bölüminde sagat 10.00-dan 12.00-a çenli welaýat adalat bölüminiň, welaýat prokuraturasynyň, welaýat kazyýetiniň jogapkär işgärleriniň we Mary şäher adwokatlar kollegiýasynyň agzasynyň, welaýat häkimliginiň wekiliniň gatnaşmaklarynda hukuk meseleleri boýunça raýatlaryň jemgyýetçilik kabul edişligini geçirýär.

Kabul edişlik Mary şäheriniň Gökdepe köçesiniň 4-nji jaýynda sagat 10.00-da başlanýar.

Читайте также
ОТПРАВИТЬ НАМ НОВОСТИ
ОТПРАВИТЬ
2022