ГТСБТ

Döwlet ätiýaçlandyryş guramasy ätiýaçlandyryş şertnamalaryny baglaşmaga çagyrýar

Türkmenistanyň Döwlet ätiýaçlandyryş guramasy size 2021-nji ýyl üçin ätiýaçlandyryşyň hökmany görnüşleri boýunça şu ätiýaçlandyryş şertnamalaryny baglaşmagyň zerurdygyny ýatladýar:

- awtomobil ulag serişdeleriniň eýeleriniň (gatnadyjylaryň) üçünji taraplaryň öňündäki raýat-hukuk jogapkärçiliginiň hökmany döwlet ätiýaçlandyrmasy;

- hökmany döwlet ekologiýa ätiýaçlandyrmasy;

- ýokary töwekgelçilikli önümçilik şertlerinde işleýän işgärleriň önümçilikde bolan betbagtçylykly hadysalardan we hünär kesellerinden hökmany döwlet şahsy ätiýaçlandyrmasy;

- ýangyndan hökmany döwlet ätiýaçlandyrmasy.

Habarlaşmak üçin telefonlar:
Aşgabat şäheri: (80012) 48-48-60; 48-47-08.
Ahal welaýaty: (800137) 3-69-69.
Balkan welaýaty: (800222) 6-00-15.
Daşoguz welaýaty: (800322) 9-39-24.
Lebap welaýaty: (800422) 2-97- 47.
Mary welaýaty: (800522) 7-83-15.

Владелец:
Türkmenistanyň Döwlet ätiýaçlandyryş guramasy
Читайте также
ОТПРАВИТЬ НАМ НОВОСТИ
ОТПРАВИТЬ