«Türkmendemirýollary» agentligi telekeçileri maýa goýum forumyna gatnaşmaga çagyrýar

«Türkmendemirýollary» agentligi degişli taraplary 2021-nji ýylyň 8-9-njy aprelinde agentligiň merkezi edara binasynyň mejlisler zalynda geçiriljek Ulag we kommunikasiýa toplumynyň edara-kärhanalarynyň önümçilik zerurlyklary üçin daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan täze önümçilikleri ýola goýmak boýunça ýurdumyzyň önüm öndürijileri we telekeçileri bilen bilelikdäki maýa goýum forumyna gatnaşmaga çagyrýar.
Salgysy: Aşgabat şäheri, Arçabil şaýoly, 162. «Türkmendemirýollary» agentliginiň merkezi binasy.
Elektron poçta:railway.int@gmail.com
Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 39-04-17, Faks: 39-06-20.

Автор:
«Türkmendemirýollary» agentligi
Почта:
railway.int@gmail.com
Читайте также
ОТПРАВИТЬ НАМ НОВОСТИ
ОТПРАВИТЬ