Объявления

Объявления
KAZYÝETIŇ KARARY ESASYNDA Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Täze eýýäm geňeşliginiň Ahal köçesinde ýerleşýän 5 otagdan we...
20.03.2021 - 10:42
Объявления
2021-nji ýylyň 27-nji martynda Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň, Baş prokuraturasynyň, Ýokary kazyýetiniň işgärleriniň we Aşgabat şäher...
20.03.2021 - 10:06
Объявления
«Hasylyň altyn berekedi» hojalyk jemgyýeti iri we ownuk miweli baglaryň, gülleriň, açyk meýdanda we ýyladyşhanalarda...
20.03.2021 - 09:55
Объявления
Успешная деятельность любой компании зависит от массы факторов, среди которых один из самых важных —...
17.03.2021 - 10:59
Объявления
Bäsleşik «Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyna» laýyklykda, dünýä ylmynyň täze gazananlary...
16.03.2021 - 11:49
Объявления
KAZYÝETIŇ KARARY ESASYNDA Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynyň Gurtly ýaşaýyş toplumynyň 57-nji jaýynyň umumy meýdany 129,4...
16.03.2021 - 11:39
Объявления
KAZYÝETIŇ KARARY ESASYNDA Daşoguz welaýatynyň Akdepe şäheriniň Asudalyk köçesinde ýerleşýän umumy meýdany 173,6 inedördül metr bolan,...
16.03.2021 - 11:36
Объявления
KAZYÝETIŇ KARARY ESASYNDA Mary welaýatynyň...
16.03.2021 - 11:13
Объявления
Hormatly telekeçiler we kärhanalaryň wekilleri! "Asman oky" Hojalyk Jemgyýeti “Demirýollary” AGPJ-niň ýük gatnawlaryny onlaýn ulgama geçirmegiň...
12.03.2021 - 00:53
Объявления
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň “Birleşme eksport” kärhanasy birleşmäniň agzalarynyň öndüren önümlerini eksport etmek boýunça...
09.03.2021 - 14:13
ОТПРАВИТЬ НАМ НОВОСТИ
ОТПРАВИТЬ