Информация

Объявления
KAZYÝETIŇ KARARY ESASYNDA Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Täze eýýäm geňeşliginiň Ahal köçesinde ýerleşýän 5 otagdan we...
03.05.2021 - 11:24
Объявления
OBA HOJALYK EKINLERINI ÖSDÜRIP ÝETIŞDIRÝÄNLERIŇ DYKGATYNA. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň «Birleşme eksport» kärhanasy 2021-nji ýylda...
+99312344726
03.05.2021 - 11:09
Объявления
«Parasatly» daýhan hojalygy ýurdumyzyň oba hojalykçylaryndan we daýhanlaryndan gök önümleriň dürli görnüşlerini satyn alýandygyny habar...
+99361652882
03.05.2021 - 11:03
Объявления
«Parahat» hususy kärhanasy ýurdumyzyň oba hojalykçylaryndan we daýhanlaryndan miweleri, ir-iýmişleri hem-de gök-bakja önümlerini uly möçberde...
+99365551767
03.05.2021 - 10:47
Объявления
Oba hojalyk ekinlerini ösdürip ýetişdirýän paýdarlar jemgyýetleriniň, daýhan hojalyklarynyň, daýhan birleşikleriniň, beýleki ýuridik şahslaryň, kärendeçileriň...
+99361762213
03.05.2021 - 10:40
Объявления
В году «Туркменистан — Родина мира и доверия» Министерство текстильной промышленности Туркменистана 7 мая 2021...
+99312407072
03.05.2021 - 10:11
Объявления
KAZYÝET KARARY ESASYNDA Mary etrabynyň Ruhubelent geňeşliginde ýerleşýän 4 (dört) otagdan we 1 (bir) otagdan ybarat,...
01.05.2021 - 09:38
Объявления
Объявлен набор в «Школу предпринимателей» Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана. Учебное заведение приглашает слушателей на...
01.05.2021 - 09:10
Объявления
«Telekeçiler mekdebi» jemgyýetçiik birleşiginiň kärhanasy aşakdaky hünärler boýunça kurslara diňleýjileri KABUL EDÝÄR: — iş dolandyryjylyk we...
+99312227438
27.04.2021 - 09:20
Объявления
Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi Energetika ministrliginiň «Türkmenbaşynyň asma ýoly» we Aşgabat şäher häkimliginiň «Türkmenbaşynyň...
22.04.2021 - 09:58
ОТПРАВИТЬ НАМ НОВОСТИ
ОТПРАВИТЬ