“Bilim güzeri” okuw merkezi tomusky tapgyr ýazylyşyga çagyrýar

“Bilim güzeri” HJ-niň okuw merkezi tomusky tapgyra okuwa ýazylyşyga çagyrýar!

Okuwuň ugurlary:

- Iňlis dili:
- Rus dili;
-Matematika.

Okuwa 7 ýaşdan kabul edilýär.

“Bilim güzeri” okuw merkezi bu:
- Tejribeli mugallymlar;
- Enjamlaşdyrylan okuw otaglary;
- Okatmagyň döwrebap usullary;
- Diňleýjiler üçin amatly okuw tertibi;
- Okuwlar boýunça ýöriteleşdirilen edebiýatlar.

Salgy:
Mary ş. 19-njy Fewral köçesi, jaý 11. (Awtomenziliň ýanynda)
Tel: 993 522 6-31-08
+99362 88 05 81

Awtor:
“Bilim güzeri”
Bulary hem okaň