Ahal welaýatynda hukuk meseleleri boýunça raýatlaryň jemgyýetçilik kabul edişlikleri geçirilýär

2022-nji ýylyň 14-nji we 28-nji oktýabrynda Ahal welaýat adalat bölüminiň, Ahal welaýat prokuraturasynyň, Ahal welaýat kazyýetiniň, Ahal welaýat häkimliginiň jogapkär işgärleriniň we Ahal welaýat adwokatlar kollegiýasynyň agzasynyň gatnaşmaklarynda hukuk meseleleri boýunça raýatlaryň jemgyýetçilik kabul edişlikleri geçirilýär.

Kabul edişlikleriň Ahal welaýatynyň Änew şäheriniň Watan köçesiniň 1-nji jaýynda, Ak bugdaý etrap häkimliginiň binasynda sagat 09:00-dan 13:00-a çenli geçirilýär.

Habarlaşmak üçin telefonlar:

+993 (12) 57-40-69

+993 (137) 34-0-81

+993 (137) 34-2-29

Bulary hem okaň
2022