Söhbetdeşlik

Gazagystanyň Baş sanitariýa lukmany 'umumy meseleleriň umumy çözgüdine' garaşýar

Gazagystanyň Baş sanitariýa lukmany 'umumy meseleleriň umumy çözgüdine' garaşýar

GDA gatnaşyjy döwletleriň Saglygy goraýyş babatda hyzmatdaşlyk boýunça mejlisiniň nobatdaky sany anna güni Aşgabat şäheriniň “Arçabil” myhmanhanasynda geçirildi. Mejlisiň soňunda Gazagystanyň Saglygy goraýyş ministrliginiň Jemgyýetçilik saglygyny goramak komitetiniň başlygynyň orunbasary, Baş döwlet sanitariýa lukmany Žandarbek...
ADIOR Türkmenistan bilen hyzmatdaş bolmaga taýyn

ADIOR Türkmenistan bilen hyzmatdaş bolmaga taýyn

Anna güni “Arçabil” myhmanhanasynda geçirilen GDA gatnaşyjy döwletleriň Saglygy goraýyş babatda hyzmatdaşlyk boýunça XXIX mejlisiniň gün tertibinde GDA we Ýewraziýa döwletleriniň Onkologiýa we Rentgenoradiologiýa merkezleriniň we institutlarynyň Ýolbaşçylar birleşiginiň (ADIOR) işine seredildi. Mejlisden soň ADIOR-yň ýolbaşçysy,...
Belarusyň resmi wekili saglyk pudagynda hyzmatdaşlygyň ähmiýetini nygtady

Belarusyň resmi wekili saglyk pudagynda hyzmatdaşlygyň ähmiýetini nygtady

Aşgabat şäheriniň “Arçabil” myhmanhanasynda GDA gatnaşyjy döwletleriň Saglygy goraýyş babatda hyzmatdaşlyk boýunça XXIX mejlisi geçirildi. Mejlise gatnaşan Belarusyň Saglygy goraýyş ministriniň orunbasary, Baş döwlet sanitariýa lukmany Natalýa Žukowa “Biznes Türkmenistan” internet neşirine beren beýanatynda Türkmenistan...
“Parahat” hususy kärhanasynyň esasy ünsi ýerli bazarda

“Parahat” hususy kärhanasynyň esasy ünsi ýerli bazarda

Telekeçilik ýoluna mebel önümçiligi bilen başlan “Parahat” hususy kärhanasy 2013-nji ýyldan başlap azyk senagatyna ünsi güýçlendirdi. Soňky 6 ýylyň içinde daşary ýurtdan getirilýän önümleriň ýerini tutýan harytlary öndürmegi maksat edinen kärhanada “Joş” we “Eçil” haryt...