Teswirleme

Dokama däl matalaryň öndürilmegi türkmen telekeçileriniň çykdajylaryny azaldar

Dokama däl matalaryň öndürilmegi türkmen telekeçileriniň çykdajylaryny azaldar

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi Aşgabatdaky kärhanalarynyň düzümine dokalmaýan matalaryň – “spanleýs” we “spanbond” önümçiligini ýerleşdirer. Şeýle önümçiligi ýola goýmak maksady bilen gerekli enjamlary ornaşdyrmak boýunça üstümizdäki ýylyň dowamynda eýýäm birnäçe bäsleşik yglan eden ministrligiň bu...
Türkmenistan raýat awiasiýasy ulgamynda halkara hyzmatdaşlygyny giňeldýär

Türkmenistan raýat awiasiýasy ulgamynda halkara hyzmatdaşlygyny giňeldýär

Türkmen döwleti Ýewraziýa yklymynyň uly ýollarynyň çatrygynda örän amatly ýerleşmegi ählumumy ösüşi üpjün etmekde milli ulag mümkinçiliklerini netijeli peýdalanmaga giň ýol açýar. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan alnyp barylýan syýasat ýurdumyzyň durmuş-ykdysady taýdan ýokary depginler bilen...