TDHÇMB
09.10.2019
10.10.2019

“Syýahatçylyk we gezelenç” atly halkara syýahatçylyk sergisi

Türkmenistanyň söwda-senagat edarasy, Türkmenistanyň Syýahatçylyk baradaky döwlet komiteti bilelikde “Syýahatçylyk we gezelenç” atly halkara syýahatçylyk sergisini we maslahatyny geçirýär.

Sergi 2019-njy ýylyň 9-10-njy oktýabry aralygynda Türkmenistanyň söwda-senagat edarasynyň binasynda geçiriler.

 

Türkmenistan, Balkan welaýaty, “Awaza” milli syýahatçylyk zolagy
Bulary hem okaň