TDHÇMB
27.11.2019
28.11.2019

“Türkmentel – 2019” atly XII halkara sergisi

Türkmenistanyň söwda-senagat edarasy, Türkmenistanyň Aragatnaşyk ministrligi bilelikde Telearagatnaşyk, telemetriýa, habar beriş tilsimatlarynyň we teleradioýaýradyş enjamlarynyň “Türkmentel – 2019” atly XII halkara sergisini we ylmy maslahatyny geçirýär.

Sergi 2019-njy ýylyň 10-12-nji oktýabry aralygynda Türkmenistanyň söwda-senagat edarasynyň binasynda geçiriler.

Türkmenistan, Aşgabat, Çandybil şaýoly 143
Bulary hem okaň