19.07.2019
01.08.2019

Senagat we kommunikasiýa ministrligi serwer enjamlaryny satyn almak boýunça tenderiň möhletini uzaldýar

Türkmenistanyň senagat we kommunikasiýa ministrligi 2019-njy ýylyň 11-nji maýynda çap edilen "Türkmenpoçta" poçta aragatnaşyk kompaniýasy üçin serwer enjamlaryny, barkod-skanerleri, ýöriteleşdirilen printerleri we tok sazlaýjy abzallary (UPS) satyn almak boýunça tenderiň möhletiniň 10 iş gününe uzaldylýandygyny habar berýär.

Beýleki şertler öňküligine galýar.

Habarlaşmak üçin telefonlar: 39-00-19; 39-00-17; 39-00-21.

Turkmenistan, Aşgabat, Mäti Kösäýew, 16
Bulary hem okaň
2022