15.10.2019
29.10.2019

BMGÖM Türkmenistandaky edarasy laboratoriýa enjamlaryny satyn almak boýunça tender yglan edýär

BMG-niň ösüş maksatnamasynyň (BMGÖM) Türkmenistandaky edarasy Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Ekologiýa gözegçilik gullugyna laboratoriýa enjamlaryny satyn almak we üpjün etmek boýunça üpjün edijileri saýlap almak boýunça tender yglan edýär we gyzyklanma bildirýän kompaniýalary gatnaşmaga çagyrýar.

Teklipler 2019-njy ýylyň 29-njy oktýabryna ýerli wagt bilen 18.00 çenli kabul edilýär.

Kotirowkalary möhürlenen bukjada “RFQ-TKM-024-2019” predmeti görkezmek bilen görkezilen salga tabşyrmaly ýa-da elektron salga ugratmaly.

Elektron salgysy: registry.tm@undp.org;

Türkmenistan, Aşgabat ş., Arçabil şaýoly 21
Bulary hem okaň