10.01.2020
06.02.2020

“Eni Türkmenistan Limited" oturdylýan turbalar bilen üpjün etmek boýunça tender yglan edýär

“Eni Türkmenistan Limited" kompaniýasy 2020-nji ýylyň burawlama işleri üçin oturdylýan turbalar bilen üpjün etmek boýunça № 10086567 tender yglan edýär.

Bäsleşigiň möhleti 2020-nji ýylyň 6-njy fewraly, ýerli wagt bilen sagat 17:00-a çenli.

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniniň adyna ibermelidir.

Elektron salgysy: moez.sdouga@eni.tm; aleksey.butenko@eni.tm;

Türkmenistan, Aşgabat ş.
Bulary hem okaň