10.01.2020
10.02.2020

“Eni Türkmenistan Limited" ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün etmek boýunça tender yglan edýär

“Eni Türkmenistan Limited" kompaniýasy buraw nasosy we filtler üçin ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün etmek boýunça № – PR10084062 tender yglan edýär.

Bäsleşigiň möhleti 2020-nji ýylyň 10-njy fewraly, ýerli wagt bilen sagat 17:00-a çenli.

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniniň adyna ibermelidir.

Elektron salgysy: shirin.magtymova@eni.tm; moez.sdouga@eni.tm;

Türkmenistan, Aşgabat ş.
Bulary hem okaň