19.10.2020
03.11.2020

Daşary işler ministrligi tehniki enjamlar bilen üpjün etmek boýunça tender yglan edýär

Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi kompýuter, serwer we beýleki tehniki enjamlar bilen üpjün etmek boýunça açyk tender yglan edýär.

Tendere gatnaşmak üçin tehniki talaplary bildiriş çap edilen gününden 15 günüň dowamynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginden alyp bolar.

Habarlaşmak üçin telefonlar: 44-56-16, 44-57-02.

Türkmenistan, ş.Aşgabat, Arçabil şaýoly 108
Bulary hem okaň