21.10.2020
20.11.2020

“Eni Türkmenistan Limited” nebiti gazyp alma toplum enjamyny göçürmek boýunça tender yglan edýär

“Eni Türkmenistan Limited” kompaniýasy nebiti gazyp alma toplum enjamyny göçürmek üçin hyzmatlary bermek boýunça

№ 10093355

tender yglan edýär.

Bäsleşigiň möhleti 2020-nji ýylyň 20-nji noýabryna, ýerli wagt bilen sagat 17:00-a çenli.

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniniň adyna ibermelidir.

Elektron salgysy: bahar.nuriyeva@eni.tm; moez.sdouqa@eni.tm;

Türkmenistan, Aşgabat ş.
Bulary hem okaň