24.10.2020
07.11.2020

BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasynyň sebit merkezi tender yglan edýär

BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasynyň sebit merkezi TOYOTA HIACE mikroawtobusyny satmak boýunça tender yglan edýär, reňki – ak, goýberilen ýyly – 2007, hereketlendirijisiniň kuwwaty – 2,9 l., dizel.

Görkezilen awtoulag serişdesi wagtlaýyn ulanyşda.

Awtoulagy bildiriş çap edilen gününden hepdäniň iş günleri sagat 15.00-17.00 aralygynda görkezilen salgyda ýerleşýän BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasynyň sebit merkeziniň edarasynda görüp we goşmaça maglumatlary alyp bilersiňiz.

Türkmenistan, Aşgabat ş., Arçabil şaýoly 43
Bulary hem okaň