25.11.2020
25.12.2020

TSTB ýokary okuw mekdebiniň binalaryny gurmak boýunça tender yglan edýär

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi Aşgabat şäheriniň Görogly köçesiniň ugrunda ýokary okuw mekdebiniň binalarynyň taslamasyny düzmek we gurmak boýunça BÄSLEŞIK yglan edýär.

Gyzyklanma bildirýän taraplaryň haýyşnamalary we teklipleri Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň gurluşyk bölüminde bellenilen tertipde kabul edilýär hem-de resmileşdirilýär.

Bäsleşik teklipli bukjalar bildiriş çap edilenden soň, 30 (otuz) günüň dowamynda kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefonlar: 21-23-47, 21-23-48.

Türkmenistan, Aşgabat ş., A.Nyýazow şaýoly 174
Bulary hem okaň