28.11.2020
09.01.2021

“Aşgabat şäher telefon ulgamy” ÝGPJ audit barlagyny geçirmek boýunça tender yglan edýär

“Aşgabat şäher telefon ulgamy” ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti gyzyklanma bildirýän audit kompaniýalaryny kompaniýanyň maliýe işleriniň barlagy üçin täjirçilik teklibini tabşyrmaga çagyrýar.

Teklipler bildiriş çap edilen gününden başlap, 30 senenama günüň dowamynda kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefonlar: 42-52-53, 42-08-88.

Türkmenistan, Aşgabat ş., A.Nyýazow köçesi 104
Bulary hem okaň