13.01.2021
22.01.2021

Türkmen-Türk paýdarlar täjirçilik banky hyzmatlary bermek boýunça tender yglan edýär

Türkmen-Türk paýdarlar täjirçilik banky МСФО (IFRS) 9 talaplaryny ýerine ýetirmek hyzmatlaryny bermek boýunça halkara tender yglan edýär.

Gyzyklanma bildirýän şahslar öz arzalaryny görkezilen salgy boýunça tabşyryp bilerler.

Resminamalar 2021-nji ýylyň 22-nji ýanwaryna çenli sagat 17.00 çenli kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon: 93-66-47.

Türkmenistan, Aşgabat ş., Magtymguly şaýoly 111/2
Bulary hem okaň