20.01.2021
03.03.2021

“Türkmenistan” banky konsalting hyzmatlaryny bermek boýunça tender yglan edýär

Türkmenistanyň “Türkmenistan” döwlet täjirçilik banky МСФО (IFRS) 9 talaplaryny ýerine ýetirmek üçin konsalting hyzmatlaryny bermek boýunça halkara tender yglan edýär.

Bäsleşik resminamalaryny “Türkmenistan” döwlet täjirçilik bankyndan alyp bilersiňiz.

Bäsleşik boýunça teklipler ýapyk bukjalarda bildiriş çap edilen senesinden başlap, 30 (otuz) iş gününiň dowamynda kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefonlar: (+99312) 44-02-50, 44-02-51, 44-02-60.

Türkmenistan, Aşgabat ş., Görogly köçesi 79
Bulary hem okaň