25.01.2021
09.02.2021

ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkezi taslama düzmek boýunça tender yglan edýär

ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkezi “Arhitektura we inženerçilik hyzmatlary, şol sanda ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkezi üçin konseptual taslamany, 2 ölçegli taslamany we gurluşyk resminamalar toplumyny taýýarlamak” boýunça täjirçilik tekliplerini tabşyrmaga çagyrýar.

Tender resminamalaryny almak üçin görkezilen elektron salgy boýunça ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkezine ýüz tutmaly.

Täjirçilik teklipleri 2021-nji ýylyň 9-njy fewralyna ýerli wagt bilen 14.00 çenli kabul edilýar.

Elektron salgysy: info_tm@osce.org;

Türkmenistan, Aşgabat
Bulary hem okaň