11.02.2021
09.03.2021

“Eni Türkmenistan Limited” ýokary basyşly sorujyny ulanyşa girizmek boýunça tender yglan edýär

“Eni Türkmenistan Limited” kompaniýasy suwy gysyp ýygnaýan ýokary basyşly sorujyny ulanyşa girizmek we işletmegi üpjün etmek boýunça

№ 10094700

tender yglan edýär.

Bäsleşigiň möhleti 2021-nji ýylyň 9-njy martyna, ýerli wagt bilen sagat 17:00-a çenli.

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniniň adyna ibermelidir.

Elektron salgysy: viktoriya.nurberdiyeva@eni.tm; moez.sdouqa@eni.tm;

Türkmenistan, Aşgabat ş.
Bulary hem okaň