26.02.2021
24.03.2021

“Eni Türkmenistan Limited” iýmit we hojalyk hyzmatlaryny bermek boýunça tender yglan edýär

“Eni Türkmenistan Limited” kompaniýasy nebit ýataklarynda iýmit we hojalyk hyzmatlaryny bermek boýunça

№ 10092919

tender yglan edýär.

Bäsleşigiň möhleti 2021-nji ýylyň 24-nji martyna, ýerli wagt bilen sagat 17:00-a çenli.

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniniň adyna ibermelidir.

Elektron salgysy: moez.sdouqa@eni.tm; mekan.allaberdiyev@eni.tm;

Türkmenistan, Aşgabat ş.
Bulary hem okaň