27.02.2021
10.04.2021

Döwlet ätiýaçlandyryş guramasy damjalaýyn suwaryş ulgamyny gurnamak boýunça tender yglan edýär

Türkmenistanyň Döwlet ätiýaçlandyryş guramasy garamagyndaky ekilen bag nahallaryny damjalaýyn suwaryş ulgamynyň gurluşyk-gurnama işlerini ýerine ýetirmek boýunça bäsleşik yglan edýär.

Ähli gyzyklanma bildirýän edara-kärhanalar bäsleşige gatnaşmaga çagyrylýar.

Bäsleşik boýunça teklipler bildiriş çap edilenden soň, 30 iş gününiň dowamynda (soňky güni sagat 18:00-a çenli) kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefonlar: 48-48-51, 48-48-94.

Türkmenistan, Aşgabat ş., Garaşsyzlyk şaýoly 63
Bulary hem okaň