08.04.2021
13.04.2021

Mary şäher häkimligi ýaşaýyş jaýlaryny gurmak üçin potratçylary saýlap almak boýunça bäsleşik yglan edilýär

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2014-nji ýylyň 8-nji awgustyndaky 13792 belgili Kararyna laýyklykda Türkmenistanda hususy ýaşaýyş jaýlarynyň gurluşygynyň her görnüşi üçin wagtlaýyn kabul edilen aňryçäk bahalaryň çäginde Mary şäheriniň ýaşaýjylarynyň öňden bar bolan boş mellek ýerlerinden ýaşaýyş jaýlaryny gurmak üçin, potratçylary saýlap almak boýunça bäsleşik yglan edilýär.

Bäsleşik 2021-nji ýylyň 13-nji aprelinde Mary şäher häkimliginiň jaýynda geçiriler.

Habarlaşmak üçin telefon belgi: 6-07-42

Türkmenistan, Mary welaýaty, Mary ş. Watan köçesiniň 31-nji jaýy
Bulary hem okaň