12.04.2021
12.05.2021

“Eni Türkmenistan Limited” guýylary burawlamak hyzmatlaryny bermek boýunça tender yglan edýär

“Eni Türkmenistan Limited” Guýylary ýapgytlaýyn burawlamak hyzmatlaryny bermek boýunça 10093826 belgili tender yglan edýär

Bäsleşigiň möhleti 2021-nji ýylyň 12-nji Maý, ýerli wagty bilen sagat 17:00-a.çenli

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniň adyna ibermelidir.

Elektron salgysy: Viktoriya.Nurberdiyeva@eni.tm we karamat.reimbayeva@eni.tm

Türkmenistan, Aşgabat ş.
Bulary hem okaň