21.04.2021
04.05.2021

Aşgabat şäher häkimligi ýaşaýyş jaýlaryny gurmak boýunça bäsleşik yglan edýär

Aşgabat şäher häkimligi şäheriň Parahat — 7/3 ýaşaýyş toplumynda 9 gatly, 54 öýli 1 sany we 9 gatly, 108 öýli 1 sany ýaşaýyş jaýyny gurmak üçin potratçyny seçip almak boýunça

BÄSLEŞIK yglan edýär

Bäsleşige gatnaşyjylaryň ýüztutmalary 2021-nji ýylyň 4-nji maýyna çenli kabul edilýär. Bäsleşik 11-nji maýda geçirilýär.

Töleg hasaplaşygy işler ýerine ýetirilenden soň geçirilýär.

Bäsleşige gatnaşmak üçin gerekli resminamalary Aşgabat şäher häkimliginden alyp bilersiňiz.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi:

92-56-24.

Aşgabat ş. Bitarap Türkmenistan şaýolunyň 17-nji jaýy.
Bulary hem okaň