21.04.2021
30.04.2021

CNPC-niň Türkmenistandaky şahamçasy bäsleşik yglan edýär

Türkmenistandaky Hytaýyň Milli Nebit we Halkara Gaz Korporasiýasy

No. CIT-20068 SR Tender yglan edýär

Tender taslamasy görkezilen hyzmatlary öz içine alýar:

Türkmenistandaky CNPC üçin buraw işleri geçirilende geologiki amallar boýunça gözegçilik hyzmatlaryny bermek.

Bäsleşik bilen gyzyklanýan islendik kompaniýa aşakdaky resminamalary we maglumatlary diňe rus we iňlis dillerinde tabşyryp, oňa gatnaşmak üçin ýüz tutup biler.

  • Bäsleşige gatnaşmak üçin ýüztutma;
  • Kompaniýa barada gysgaça maglumat we gatnaşýan adamyň doly ady, onuň kanun ýagdaýy, hasaba alnana ýurdy we rekwezitlary hem-de esaslandyryjy resminamalar;
  • Soňky üç ýylda şuňa meňzeş hyzmatlary amala aşyranlygy hakynda  iş tejribesi;
  • Ýerli kompaniýalar üçin Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň düzümine girýän hasaba alyş şahadatnamasynyň göçürmesi;
  • Soňky üç ýylda maliýe ýagdaýyny kesgitleýän resminamalar;

Arzalar bildiriş çap edilen gününden başlap 10 iş gününiň dowamynda kabul edilýär.

Jogapkär hünärmen: Narine Simonýan.

Elektron salgysy: narine.simonyan@cnpcag.com

Habarlaşmak üçin telefonlar:

+99312 44-54-34

Faks:

+993 12 44-50-44

Türkmenistan, Aşgabat, Bitarap Türkmenistan şaýoly, 553/3
Bulary hem okaň