06.05.2021
12.05.2021

Gurluşyk we binagärlik ministrligi binalar toplumyny gurmak boýunça tenderiň möhletini uzaldýar

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň buýurmagynda Mary welaýatynyň Baýramaly etrabynyň çäginde täze desgalar we binalar toplumynyň taslamasyny düzmek we gurmak boýunça BÄSLEŞIGIŇ möhletini uzaldýar.

Gyzyklanma bildirýän taraplaryň haýyşnamalary we teklipleri Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Bazary öwreniş we daşary ykdysady gatnaşyklar müdirliginde bellenilen tertipde kabul edilýär hem-de resmileşdirilýär.

Haýyşnamalar bildiriş çap edilen gününden başlap, 2021-nji ýylyň 12-nji maýyna çenli kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefonlar:

44-46-36, 44-46-64, 44-46-77

Türkmenistan, Aşgabat ş., Arçabil şaýoly 84
Bulary hem okaň