15.05.2021
24.05.2021

"Türkmenistan Coca-Cola Bottlers" işgälerine iýmit hyzmatlaryny hödürlemek boýunça tender yglan edýär

HJ "Türkmenistan Coca-Cola Bottlers"

kärhananyň işgärlerine 3 wagtyna (ertirlik, günortanlyk, agşamlyk) iýmit hyzmatlaryny üpjün etmek boýunça tender yglan edýär

Tendere gatnaşmak üçin teklipler bildiriş çap edilen gününden başlap 10 (on) senenama gününiň dowamynda kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin:

+99312 43-45-70

Elektron salgy:

ishanguly.orazov@cci.com.tm

Türkmenistan, Aşgabat ş.
Bulary hem okaň