09.06.2021
15.06.2021

Türkmenistanyň Bilim ministrligi taslama-çenlik resminamalaryny işläp düzmek boýunça tender yglan edýär

Türkmenistanyň Bilim ministrligi Birleşen Arap Emirlikleriniň Prezidenti Şeýh Zaid bin Sultan Al Nahaýýan adyndaky Döwletliler köşgüniň binalarynda we desgalarynda düýpli abatlaýyş işleriniň we inženerçilik ulgamlaryny gurnamagyň taslama-çenlik resminamalaryny düzmek hem-de bu işleri ýerine ýetirmek boýunça

bäsleşik yglan edýär

Ähli gyzyklanýan ýerli guramalar, kärhanalar we telekeçiler tehniki şertlerini almak we öz tekliplerini tabşyrmak üçin Türkmenistanyň Bilim ministrligine 2021-nji ýylyň 15-nji iýunyna çenli ýüzlenip bilerler.

Habarlaşmak üçin:

44-86-04

44-84-84

Türkmenistan, Aşgabat ş. Arçabil şaýoly 104
Bulary hem okaň