21.06.2021
17.07.2021

"Eni Türkmenistan Limited" kompaniýasy ätiýäçlik şaýlaryny satyn almak boýunça tender yglan edýar

"Eni Türkmenistan Limited" «Waukesha hereketlendirijileri üçin ätiýäçlik şaýlaryny satyn almak» boýunça

№ 10098032 tender yglan edýär

Bäsleşigiň möhleti 2021-nji ýylyň 17 Iyul, sagat 17:00 (ýerli wagty).

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniň adyna ibermelidir.

Elektron salgysy:

natalya.gurdova@eni.tm we karamat.reimbayeva@eni.tm

Türkmenistan, Aşgabat ş.
Bulary hem okaň
2022