10.09.2021
09.10.2021

Lebap welaýat häkimligi suw geçiriş ulgamlarynyň gurluşyk-gurnama işlerini geçirmek boýunça tender yglan edýär

Lebap welaýat häkimligi Farab etrabynyň Bitik geňeşliginde ýerleşýän, günde 25 000 m3 kuwwatlylygy bolan suw arassalaýjy desgasyndan Lebap welaýatyň Farab etrabynda ýerleşýän obalaryna suw geçiriş ulgamlarynyň gurluşyk-gurnama işlerini geçirmek boýunça tender yglan edýär

Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýän gurluşyk işler boýunça tejribesi we ygtyýarnamasy bolan ähli gurluşyk kärhanalar, Lebap welaýat häkimligiň gurluşyk bölümine ýüz tutup bilerler.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

(+993422) 3-20-47, 3-25-16;

Faks:

3-00-41

Türkmenistan, Lebap welaýaty
Bulary hem okaň