25.09.2021
22.10.2021

“Eni Türkmenistan Limited” kompaniýasy gerekli materiallar bilen üpjün etmek boýunça tender yglan edýär

"Eni Türkmenistan Limited" kompaniýasy buraw tehnikasy üçin materiallar bilen üpjün etmek boýunça

№10098762 tender yglan edýär

Bäsleşigiň möhleti 22.10.21, sagat 17:00 (ýerli wagty).

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnamalar we üpjünçilik bölümine tabşyrmaly.

Elektron salgysy:

viktoriya.nurberdiyeva@eni.tm

karamat.reimbayeva@eni.tm

Türkmenistan, Aşgabat ş.
Bulary hem okaň