16.10.2021
15.11.2021

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi zyýansyzlandyryş erginini satyn almak boýunça tender yglan edýär

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotda görkezilen harydy satyn almak boýunça tender yglan edýär:

Lot № 47 — Türkmenistanyň Goranmak ministrligi üçin 0,7 %-li gipohlorid natriý zyýansyzlandyryş erginini satyn almak

Bäsleşik boýunça teklipler şu habaryň çap edilen gününden başlap, 30 (otuz) günüň dowamynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň binasynda kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi:

40-04-79

Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 20-nji jaýy
Bulary hem okaň