19.10.2021
09.12.2021

TNGIZT awtomatlaşdyrylan energiýa serişdelerini hasaba alyş ulgamyny döretmek boýunça tenderiň möhletini uzaldýar

Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy Türkmenistanyň nebitgaz toplumyny harytlar bilen üpjün edijileri tender esasynda kesgitleýän toparyň adyndan Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda awtomatlaşdyrylan energiýa serişdelerini hasaba alyş ulgamynyň taslamasyny düzmek we döretmek üçin toplumlaýyn işleri ýerine ýetirmek boýunça halkara tenderiň möhletini uzaldýar

Bäsleşik boýunça tehniki talaplar bilen www.tngizt.gov.tm/tenders internet saýtynda tanyşyp bilersiňiz.

Lot üçin 1725 amerikan dollary möçberde töleg töläp, bäsleşik resminamalaryň bukjasyny almaly.

Bäsleşik boýunça tehniki talaplar bilen www.tngizt. gov.tm/tenders internet saýtynda tanyşyp bilersiňiz.

Bäsleşik teklipleri bildiriş çap edilen gününden başlap 45 (kyrk bäş) iş günleriniň dowamynda Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň HYG bölüminde kabul edilýär.

Pul serişdelerini geçirmek üçin hasap belgisi ýazmaça arza tabşyrylan mahaly habar berilýär.

Habarlaşmak üçin telefonlar:

+993243 96-0-67

+993243 96-1-79

Faks:

+993243 2-11-49

+993243 2-03-89

Elektron salgysy:

tngizt@online.tm

Türkmenistan, Balkan welaýaty, Türkmenbaşy ş.
Bulary hem okaň