26.10.2021
24.11.2021

Türkmenistanyň Merkezi banky ýolagçy liftleri bejermek boýunça tender yglan edýär

Türkmenistanyň Merkezi banky banka degişli bolan Garaşsyzlyk şaýolunyň ugrunda ýerleşýän 8-nji ýaşaýyş jaýynyň 2 (iki) sany ýolagçy liftlerinde bejergi işlerini geçirmek, zerur bolan ätiýaçlyk şaýlary satyn almak, sazlamak we işe goýbermek boýunça açyk bäsleşik yglan edýär

Bäsleşigiň tehniki häsiýetnamasyny Türkmenistanyň Merkezi bankyndan duşenbe — şenbe günleri aralygynda sagat 9:00-dan 18:00-a çenli alyp bilersiňiz.

Bäsleşik teklipleri bildiriş çap edilen gününden başlap 30 günüň dowamynda hökmany ýagdaýda ýapyk bukjada görkezilen salgy boýunça kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

38-12-37

38-10-27

67-51-71

Türkmenistan,ş.Aşgabat, Bitarap Türkmenistan şaýoly 36
Bulary hem okaň