23.11.2021
20.12.2021

"Eni Turkmenistan Limited" kompaniýasy tender yglan edýär

"Eni Turkmenistan Limited" kompaniýasy Sapphire programmasy bilen üpjün etmek we SIM (Maglumatlary dolandyryş ulgamy) programma üpjünçiligine degişli tehniki hyzmat bermek boýunça №PR10093784 belgili tender yglan edýär

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölümine ibermelidir.

Bäsleşigiň möhleti 2021-nji ýylyň 20-nji dekabryna, sagat 17:00-a çenli.

Elektron salgysy:

mekan.allaberdiyev@eni.tm

moez.sdouga@eni.tm

Türkmenistan, Aşgabat ş.
Bulary hem okaň
2022