06.12.2021
03.01.2022

"Eni Turkmenistan Limited" läbik sorujy üçin ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak boýunça tender yglan edýär

"Eni Turkmenistan Limited" kompaniýasy F-1300 kysymly läbik sorujy we simli göteriş enjamy üçin ätiyaçlyk şaylaryny satyn almak boýunça №10102078 belgili tender yglan edýär

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölümine ibermelidir.

Bäsleşigiň möhleti - 2021-nji ýylyň ýanwar aýynyň 3-ne çenli.

Elektron salgysy:

moez.sdouga@eni.tm

aleksey.butenko@eni.tm

Türkmenistan, Aşgabat ş.
Bulary hem okaň
2022