20.04.2022
20.05.2022

"Eni Turkmenistan Limited" kompaniýasy sorujy agregatlary satyn almak boýunça tender yglan edýär

"Eni Turkmenistan Limited" kompaniýasy iki sany sorujy agregaty hem-de nebiti işläp taýýarlaýyş zawody iki ýylyň dowamynda ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün etmek boýunça №10103485 belgili tender yglan edýär

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölümine ibermelidir.

Bäsleşigiň möhleti - 2022-nji ýylyň maý aýynyň 20-ne, sagat 17:00-a çenli.

Elektron salgysy:

bahar.nuriyeva@eni.tm

Karamat.Reimbayeva@eni.com

Türkmenistan, Aşgabat ş.
Bulary hem okaň
2022