11.05.2022
20.06.2022

“Türkmenhowaýollary” agentliginiň Jemagat hojalyk kärhanasy tehniki hyzmat bermek boýunça tender yglan edýär

“Türkmenhowaýollary” agentliginiň Jemagat hojalyk kärhanasy 1 ýylyň dowamynda ýaşaýyş jaýlaryndaky suw gyzdyryjy gazanlara (ýyladyş ulgamy), suw sorujylara we çillerlere (sowadyş ulgamy) hem-de LED yşyklandyryjylara (mahabat yazgylary) tehniki hyzmat bermek boýunça tender yglan edýär

Ähli gyzyklanma bildirýän taraplar “Türkmenhowaýollary” agentliginiň Jemagat hojalyk kärhanasyna ýüz tutup bilerler.

Bäsleşik resminamalarynyň bukjasyny 450 (dört ýüz elli) manat möçberde tölegi töläp (GBS-i we bank harajatlaryny hasaba almazdan) almaly.

Bäsleşik teklipleri 2022-nji ýylyň 20-nji iýunyna ýerli wagt bilen 15.00 çenli kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi:

+993 12 48-67-03

Türkmenistan, Aşgabat ş., Atatürk köçesi 61
Bulary hem okaň
2022